Odborné texty

FARKAŠ, J. 2010. Závislosť od MMORPG a osobnostné črty hráčov : Diplomová práca. Trnava : Katedra psychológie FF UCM, 2010. 100 s.

FARKAŠ, J. 2016. Psilocybin – nová naděje v léčbě depresí nereagujících na standardní léčbu