Prednášky a workshopy


Budúce akcie:

Momentálne nie sú naplánované žiadne akcie.

Prebehnuté akcie:

Cestou tela k hlbinám duše

22.06. 2013 | Piešťany | lektor: Jaroslav Farkaš

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela.

Viac o akcii

Úvod do telovej psychoterapie

09.06. 2013 | Piešťany | lektor: Jaroslav Farkaš

Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej východiskami a konceptami. Súčasťou budú aj krátke demonštrácie vybraných metód a zážitkové cvičenia práce s telom.

Viac o akcii

Úvod do telovej psychoterapie

28.10. 2012 | Piešťany | lektor: Jaroslav Farkaš

Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej východiskami a konceptami. Súčasťou budú aj krátke demonštrácie vybraných metód a zážitkové cvičenia práce s telom.

Viac o akcii

Úvod do telovej psychoterapie

08.08. 2012 | Piešťany | lektor: Jaroslav Farkaš

Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej východiskami a konceptami. Súčasťou budú aj krátke demonštrácie vybraných metód a zážitkové cvičenia práce s telom.

Viac o akcii