Úvod do telovej psychoterapie

Telová psychoterapia vychádza z jednoty tela, mysle a duše. Pracuje s telom ako s veľmi dôležitým zdrojom liečivých zážitkov, ako s prostriedkom priamej cesty k našej osobnej histórii a k bytiu tu a teraz. Ide o špecifický, intenzívny a zároveň bezpečný spôsob sebapoznávania, sebarozvoja a úzdravy človeka po stránke fyzickej, psychickej i spirituálnej.

Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej východiskami a konceptami. Súčasťou budú aj krátke demonštrácie vybraných metód a zážitkové cvičenia práce s telom. Účastníkom preto odprúčame prísť vo voľnom odeve.

Kedy a kde:

09.06. 2013 od 17:00 do 19:00, Meditačka Ramana Maharišiho, Winterova 3, Piešťany

Vstupné: dobrovoľný príspevok (navrhovaná výška 5 €)

Lektor: Mgr. Jaroslav Farkaš

Vyštudoval psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pôsobil ako psychológ v detských domovoch, pracoval tiež v kontaktnom centre s drogovo závislými. V súčasnosti sa venuje súkromnej praxi. Toho času je frekventantom dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Biodynamickej psychoterapii.

Úvod do telovej psychoterapie

Leták na stiahnutie