Cenník

Individuálna konzultácia (osobne / online, 50 minút)50 €
Individuálna konzultácia (osobne / online, 50 minút)
- účastníci našich workshopov, frekventanti vo výcviku
40 €
Individuálna konzultácia (osobne / online, 50 minút)
- študenti
30 €
Hlbinná práca s telom (osobne, 90 minút)70 €
Integrácia psychedelickej skúsenosti (osobne / online, 50 minút)40 €
Integrácia psychedelickej skúsenosti (osobne / online, 50 minút)
- študenti
30 €
Koučing pre firemných klientov (osobne / online)podľa dohody
Prednášková a lektorská činnosťpodľa dohody

Cenník platný od 1. 4. 2021

Nie som platiteľom DPH

Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.