Prednášky a workshopy


Budúce akcie:

Premietanie filmu: Cesta Psychonauta: Do vedomia Stanislava Grofa + diskusia PSYCHEDELIKÁ DNES so psychológom Jaroslavom Farkašom

02.06. 2023 | Banská Bystrica | Letná scéna pod pamätnikom SNP

Film rozpráva o živote a diele jedného z najvýznamnejších priekopníkov psychedelickej terapie, ktorý stojí spoločne so svojou zosnulou ženou Christinou aj za zrodom holotropného dýchania a transpersonálnej psychológie. Stanislavovo mnohoročné skúmanie liečebnej sily zmenených stavov vedomia posúva vnímanie ľudského psyché nielen za hranice Freudovského individuálneho nevedomia, ale aj za Jungovo poňatie kolektívneho nevedomia až k úrovniam tzv. „kozmického vedomia“. V diskusií po filme budú priblížené psychedeliká v kontexte osobnostného a spirituálneho rozvoja, riziká na tejto ceste ale aj súčasná „psychedelická renesancia“, jej prísľuby a nástrahy, a to, ako súvisí s premenou spoločnosti.

Viac o akcii

Premietanie filmu: Cesta Psychonauta: Do vedomia Stanislava Grofa + diskusia PSYCHEDELIKÁ DNES so psychológom Jaroslavom Farkašom

04.06. 2023 | Zvolen | Dom kultúry ŽSR

Film rozpráva o živote a diele jedného z najvýznamnejších priekopníkov psychedelickej terapie, ktorý stojí spoločne so svojou zosnulou ženou Christinou aj za zrodom holotropného dýchania a transpersonálnej psychológie. Stanislavovo mnohoročné skúmanie liečebnej sily zmenených stavov vedomia posúva vnímanie ľudského psyché nielen za hranice Freudovského individuálneho nevedomia, ale aj za Jungovo poňatie kolektívneho nevedomia až k úrovniam tzv. „kozmického vedomia“. V diskusií po filme budú priblížené psychedeliká v kontexte osobnostného a spirituálneho rozvoja, riziká na tejto ceste ale aj súčasná „psychedelická renesancia“, jej prísľuby a nástrahy, a to, ako súvisí s premenou spoločnosti.

Viac o akcii

Premietanie filmu: Cesta Psychonauta: Do vedomia Stanislava Grofa + diskusia PSYCHEDELIKÁ DNES so psychológom Jaroslavom Farkašom

09.06. 2023 | Žilina | Dom umenia Fatra

Film rozpráva o živote a diele jedného z najvýznamnejších priekopníkov psychedelickej terapie, ktorý stojí spoločne so svojou zosnulou ženou Christinou aj za zrodom holotropného dýchania a transpersonálnej psychológie. Stanislavovo mnohoročné skúmanie liečebnej sily zmenených stavov vedomia posúva vnímanie ľudského psyché nielen za hranice Freudovského individuálneho nevedomia, ale aj za Jungovo poňatie kolektívneho nevedomia až k úrovniam tzv. „kozmického vedomia“. V diskusií po filme budú priblížené psychedeliká v kontexte osobnostného a spirituálneho rozvoja, riziká na tejto ceste ale aj súčasná „psychedelická renesancia“, jej prísľuby a nástrahy, a to, ako súvisí s premenou spoločnosti.

Viac o akcii

Prebehnuté akcie:

Premietanie filmu: Cesta Psychonauta: Do vedomia Stanislava Grofa + diskusia PSYCHEDELIKÁ DNES so psychológom Jaroslavom Farkašom

12.05. 2023 | Košice | Kino Úsmev

Film rozpráva o živote a diele jedného z najvýznamnejších priekopníkov psychedelickej terapie, ktorý stojí spoločne so svojou zosnulou ženou Christinou aj za zrodom holotropného dýchania a transpersonálnej psychológie. Stanislavovo mnohoročné skúmanie liečebnej sily zmenených stavov vedomia posúva vnímanie ľudského psyché nielen za hranice Freudovského individuálneho nevedomia, ale aj za Jungovo poňatie kolektívneho nevedomia až k úrovniam tzv. „kozmického vedomia“. V diskusií po filme budú priblížené psychedeliká v kontexte osobnostného a spirituálneho rozvoja, riziká na tejto ceste ale aj súčasná „psychedelická renesancia“, jej prísľuby a nástrahy, a to, ako súvisí s premenou spoločnosti.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše I.

12.03. 2023 | Bratislava | Yoga House

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela. Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jogove ásany a metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Premietanie filmu: Zostup z hory (Descending the Mountain) + diskusia o psychedelikách

22.12. 2022 | Bratislava | Nová Cvernovka

Čo sa stane, keď skúsenému zenovému majstrovi podáte psilocybín? Neurovedec Franz Vollenweider a zenový majster Vanja Palmers podstupujú dvojitý zaslepený experiment vo Švajčiarskych horách. Jeho cieľom je preskúmať podstatu vedomia! V diskusií po filme sa spoločne pozrieme na psychedeliká v kontexte osobnostného a spirituálneho rozvoja, na riziká na tejto ceste ale aj na súčasnú psychedelickú renesanciu, jej prísľuby a nástrahy a to ako súvisí s premenou našej spoločnosti.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše I.

23.10. 2022 | Bratislava | Yoga House

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela. Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jogove ásany a metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Plynutie v kontakte

03.09. 2022 | Kmeňová Veselica '22

Počas experimentálneho zážitkového workshopu sa posnažíme o spojenie so sebou i druhými opätovne prehĺbiť, budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechávať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

27.08. 2022 | Bratislava | Uprising Festival 2022

Prednáška v rámci podujatia Uprising Festival 2022, v ktorej sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Terapeutický a sebarozvojový potenciál psychedelík

18.06. 2022 | Hrad Uhrovec | PsyChé 2022

Prednáška v rámci víkendového podujatia PsyChé 2022, v ktorej sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše I.

21.05. 2022 | Nové Zámky | Vedoma

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela. Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jogove ásany a metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

03.10. 2021 | Bratislava | Yoga House

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

25.07. 2021 | Bratislava | Yoga House

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše I.

26.06. 2021 | Piešťany | MhŠtúdio Balance&Powerjoga

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela. Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jogove ásany a metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Možné využitia psychedelík a zmenených stavov vedomia

10.12. 2020 | Online | Diera do sveta

V diskusii sa pozrieme na rôzne formy zmenených stavov vedomia, pričom sa zameriame hlavne na vplyv psychedelických látok na naše prežívanie. O ich potenciálnych prínosoch či rizikách budú diskutovať psychológ Jaroslav Farkaš a psychiater Martin Šurkala. Na tieto stavy sa pozrieme najmä z perspektívy integrálnej či transpersonálnej psychológie.

Viac o akcii | video záznam z diskusie

„Znovuzrodenie“ psychedelík a zážitky blízke smrti (NDE)

29.10. 2020 | Online | Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Diskusia o psychedelickej renesancii vo vede a medicíne, zážitkoch smrti a znovuzrodenia či NDE (near-death experience), diskutujú MUDr. Michal Patarák, PhD., Mgr. Jaroslav Farkaš, Mgr. Martin Pažitný, Mgr. Milan Zvada, MA, ArtD. v rámci 3. ročníka festivalu o živote a smrti "Venček alebo rakvičku?"

Viac o akcii | video záznam z diskusie

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

02.10. 2020 | Bratislava | Yoga House

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše I.

26.09. 2020 | Nové Zámky | Vedoma

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela. Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jogove ásany a metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše I.

06.06. 2020 | Nové Zámky | Vedoma

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela. Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jogove ásany a metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

13.11. 2019 | Bratislava | KC Dunaj

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Česko-slovenské psychedelické fórum

18.10. 2019 | Praha | Národní galerie Praha, Klášter sv. Anežky České

Opener talk: Psychedeliká – budúcnosť psychoterapie a osobnostného rozvoja?, účasť v diskusii Racionální regulace psychedelik a konopí (Jaroslav Farkaš, Rita Kočárová, Robert Veverka, Tomáš Vymazal) a closing speech Vize do budoucna.

Viac o akcii | video záznam z diskusie | video záznam: Vize do budoucna

Psychedeliká – budúcnosť psychoterapie a osobnostného rozvoja? | TEDx Talk

28.09. 2019 | Trenčín | TEDxTrenčín

Talk v rámci konferencie TEDxTrenčín 2019. Psychedelické látky využívalo ľudstvo od nepamäti pre spirituálne a liečebné účely. V súčasnej západnej spoločnosti pojem psychedelická látka často vzbudzuje odpor a kontroverziu. Nachádzame sa však v dobe psychedelickej renesancie, kedy čoraz viac čelíme vedeckým dôkazom o liečebnom a osobnostne transformačnom potenciále psychedelík. Jaroslav sa štúdiu psychedelík venuje už 17 rokov. Nekonvenčným pohľadom a pútavým rozprávaním predstaví výsledky najnovších výskumov a predostrie víziu novej psychedelickej budúcnosti.

Viac o akcii | video záznam

Psychedelika a jejich potenciál v terapii a osobním rozvoji

27.06. 2019 | Praha | prostor39

V rámci přednášky se seznámíme s neurobiologickými a psychologickými mechanismy účinku psychedelik, s výsledky historických i současných výzkumů a podíváme se i na terapeutický a osobnostně transformační potenciál mimořádných stavů vědomí vyvolaných těmito látkami. Poukážeme také na možná rizika nezodpovědného užívání psychedelik, či současného rozrůstajícího se fenomému víkendových šamanských ceremonií s využitím těchto látek (např. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Představíme si i praktické principy první pomoci při zvládání náročné psychedelické zkušenosti a možnosti její následné integrace.

Viac o akcii

Telová psychoterapia a joga

21.06. 2019 | Nové Zámky | Atletický štadión na Sihoti

Prednáška v rámci 4. Medzinárodného dňa jogy v Nových Zámkoch. Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej históriou, východiskami a konceptami, budeme sa tiež snažiť hľadať možné paralely a prieniky s jogou a možnosti využitia jej metód v rámci telovej psychoterapie a zároveň využitia telovej psychoterapie ako pomocnej metódy pri spracovaní psychických obsahov, ktoré sa môžu vynoriť pri jogovej praxi. Súčasťou prednášky budú aj krátke zážitkové cvičenia práce s telom.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše

18.05. 2019 | Nové Zámky | Vedoma

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela. Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jogove ásany a metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Psilocybín: Nové porozumenie + diskusia

24.04. 2019 | Bratislava | Paralelná Polis

Premietanie filmu "Psilocybín: Nové porozumenie" a následná diskusia spolu s PhDr. Ivanom Pavlovičom, PhD.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

08.03. 2019 | Nové Zámky | Čajovňa Cejlon

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

27.01. 2019 | Bratislava | Paralelná Polis

V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

04.12. 2018 | Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Prednáška v rámci klubu VšeVed Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. V rámci prednášky sa zoznámime s neurobiologickými a psychologickými mechanizmami účinku psychedelík, s výsledkami historických i súčasných výskumov a pozrieme sa i na terapeutický a osobnostne transformačný potenciál mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkami. Poukážeme tiež na možné riziká nezodpovedného užívania psychedelík, či súčasného rozrastajúceho sa fenoménu víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Predstavíme si i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Psychedelika a jejich potenciál v terapii a osobním rozvoji

22.11. 2018 | Praha | prostor39

V rámci přednášky se seznámíme s neurobiologickými a psychologickými mechanismy účinku psychedelik, s výsledky historických i současných výzkumů a podíváme se i na terapeutický a osobnostně transformační potenciál mimořádných stavů vědomí vyvolaných těmito látkami. Poukážeme také na možná rizika nezodpovědného užívání psychedelik, či současného rozrůstajícího se fenomému víkendových šamanských ceremonií s využitím těchto látek (např. ayahuascy, či Bufo Alvarius). Představíme si i praktické principy první pomoci při zvládání náročné psychedelické zkušenosti a možnosti její následné integrace.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše

13.10. 2018 | Nové Zámky | POHYBové Štúdio

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela. Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jogove ásany a metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s pohybom, dotykom a dychom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

22.04. 2018 | Brno | ArtBar Druhý Pád

Prednáška predstaví potenciál využitia psychedelických látok v terapii a osobnostnom rozvoji, pričom neopomenie i riziká spojené s nezodpovedným používaním týchto nástrojov. Účastníci sa dozvedia i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a o možnostiach jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

17.11. 2017 | Bratislava | Yoga House

Workshop v rámci Festivalu Vnútorná Krajina. Workshop predstaví potenciál využitia psychedelických látok v terapii a osobnostnom rozvoji, pričom neopomenie i riziká spojené s nezodpovedným používaním týchto nástrojov. Účastníci sa dozvedia i praktické princípy prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a o možnostiach jej následnej integrácie.

Viac o akcii

Workshop telovej psychoterapie

18.11. 2015 | Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Workshop telovej psychoterapie pre Psychologický klub UCM.

Viac o akcii

Cestou tela k hlbinám duše

22.06. 2013 | Piešťany | Meditačka Ramana Maharišiho

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela.

Viac o akcii

Úvod do telovej psychoterapie

09.06. 2013 | Piešťany | Meditačka Ramana Maharišiho

Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej východiskami a konceptami. Súčasťou budú aj krátke demonštrácie vybraných metód a zážitkové cvičenia práce s telom.

Viac o akcii

Úvod do telovej psychoterapie

28.10. 2012 | Piešťany | Čajovňa Dobromila

Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej východiskami a konceptami. Súčasťou budú aj krátke demonštrácie vybraných metód a zážitkové cvičenia práce s telom.

Viac o akcii

Úvod do telovej psychoterapie

08.08. 2012 | Piešťany | Čajovňa Dobromila

Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej východiskami a konceptami. Súčasťou budú aj krátke demonštrácie vybraných metód a zážitkové cvičenia práce s telom.

Viac o akcii