Cestou tela k hlbinám duše

Zážitkový workshop pre všetkých, ktorí majú záujem podstúpiť dobrodružnú cestu hlbinného sebapoznávania a osobnostného rozvoja prostredníctvom rozvíjania kontaktu s múdrosťou svojho tela.

Budeme sa učiť načúvať skrytým impulzom nášho tela a nechať sa nimi viesť, pracovať s prúdením našej životnej energie a rozvíjať našu prirodzenú spontaneitu. K tomu nám poslúžia jemné a bezpečné metódy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s dotykom, dychom, pohybom a hlasovým prejavom, vychádzajúce z princípov telovej psychoterapie.

Kedy a kde:

22.06. 2013 od 9:00 do 18:00, Meditačka Ramana Maharišiho, Winterova 3, Piešťany

Kurzovné: 30 €

Maximálny počet účastníkov workshopu: 12

Pre účasť na workshope je nutné prihlásiť sa vopred telefonicky alebo e-mailom a uhradiť poplatok za workshop bankovým prevodom do 19.06.2013.

Čo si priniesť: pohodlné voľné oblečenie

Lektor: Mgr. Jaroslav Farkaš

Vyštudoval psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pôsobil ako psychológ v detských domovoch, pracoval tiež v kontaktnom centre s drogovo závislými. V súčasnosti sa venuje súkromnej praxi. Toho času je frekventantom dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Biodynamickej psychoterapii.

Prihlášky a informácie: 0948 950 860, kontakt@celostnypristup.sk

Cestou tela k hlbinám duše

Leták na stiahnutie