Úvod do telovej psychoterapie

Telová psychoterapia vychádza z jednoty tela, mysle a duše. Pracuje s telom ako s veľmi dôležitým zdrojom liečivých zážitkov, ako s prostriedkom priamej cesty k našej osobnej histórii a k bytiu tu a teraz. Ide o špecifický, intenzívny a zároveň bezpečný spôsob sebapoznávania, sebarozvoja a úzdravy človeka po stránke fyzickej, psychickej i spirituálnej.

Obsahom prednášky bude základné zoznámenie s telovou psychoterapiou, jej východiskami a konceptami. Súčasťou budú aj krátke demonštrácie vybraných metód a zážitkové cvičenia práce s telom. Účastníkom preto odprúčame prísť vo voľnom odeve.

Kedy a kde:

08.08. 2012 od 18:00 do 19:30 v Čajovni Dobromila, Javorová 38, Piešťany.

Vstupné: dobrovoľný príspevok (navrhovaná výška 5 €)

Lektor: Mgr. Jaroslav Farkaš

Vyštudoval psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracoval v kontaktnom centre s drogovo závislými, v súčasnosti pôsobí ako psychológ v detskom domove a venuje sa súkromnej praxi. Toho času je frekventantom dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Biodynamickej psychoterapii.

Úvod do telovej psychoterapie

Leták na stiahnutie